Tập luyện câu lạc bộ bóng đá

Nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao trong nhà trường bên cạnh đó rèn luyện các học sinh có năng khiếu để tham gia vào các phong trao thể dục thể thao do cấp trên tổ chức. Nằm bắt được tình hình đó Trường TH Hòa Tịnh B đã thành lập câu lạc bộ bóng đá. Câu lạc bộ là tập hợp các học sinh có năng khiếu về TDTT trong nhà trường. Câu lạc bộ còn là nơi vui chơi lành mạnh cho các em sau các giờ học căn thẳng và cũng là nơi gắn kết tinh thần đồng đội, bạn bè,…

Một số hình ảnh sinh hoạt CLB bóng đá:

New_20160112_084453 New_20160112_084516 New_20160112_084559 New_20160112_084832 New_20160112_084851

Đặng Trí Thức